VNPT đứng trong Top 10 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam uy tín năm 2019

Theo báo cáo đánh gia Việt Nam, VNPT nằm trong top 10 doanh nghiệp Việt Nam uy tín năm 2019 và Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Giải pháp phần mềm & Cung ứng thiết bị Công nghệ – Viễn thông uy tín năm 2019. VNPT đều có mặt ở 2 danh sách này.

VNPT đứng trong Top 10 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam uy tín năm 2019 VNPT đứng trong Top 10 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam uy tín năm 2019
Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin – Viễn thông uy tín năm 2019

Uy tín của các Doanh nghiệp Công nghệ được đánh giá lượng hóa một cách khách quan và độc lập, căn cứ theo kết quả đánh giá tài chính doanh nghiệp, đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông bằng phương pháp Media coding, và khảo sát các doanh nghiệp, chuyên gia ngành công nghệ; và được công bố theo 02 Danh sách: Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ thông tin – Viễn thông và Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Giải pháp phần mềm & Cung ứng thiết bị Công nghệ – Viễn thông uy tín năm 2019.

VNPT đứng trong Top 10 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam uy tín năm 2019 VNPT đứng trong Top 10 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam uy tín năm 2019
Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Giải pháp phần mềm & Cung ứng thiết bị Công nghệ – Viễn thông uy tín năm 2019

Năm 2018, ngành Công nghệ thông tin – Viễn thông (CNTT-VT) tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu toàn ngành Thông tin truyền thông (TTTT) với tốc độ phát triển nhanh, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn. Các sản phẩm, dịch vụ của ngành được định hướng để tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức, thực hiện Cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0, góp phần làm chủ các hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông tin.

Theo kết quả khảo sát và đánh giá Chính phủ Điện tử của Liên Hợp Quốc năm 2018, Việt Nam xếp vị trí thứ 88 trên tổng số 193 quốc gia được thực hiện đánh giá.

Theo VNPT Vĩnh Phúc