VNPT hợp tác với Siemens trong lĩnh vực nhà máy số

Ngày 17/4, Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nhà máy số với Công ty TNHH Siemens.

Theo thỏa thuận ghi nhớ, VNPT và Siemens sẽ hợp tác trong lĩnh vực số hóa, nghiên cứu khả năng tích hợp các sản phẩm và giải pháp Siemens vào hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ của VNPT; Hợp tác tích hợp các sản phẩm và giải pháp Siemens vào các nền tảng IoT của VNPT…

VNPT hợp tác với Siemens trong lĩnh vực nhà máy số VNPT hợp tác với Siemens trong lĩnh vực nhà máy số

Được biết, Siemens là Tập đoàn công nghệ, công nghiệp hàng đầu thế giới của CHLB Đức, có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp tự động hóa, số hóa cho các nhà máy và doanh nghiệp sản xuất. Giải pháp Digital Factory của Siemens đã được triển khai thành công tại nhiều nhà máy và doanh nghiệp lớn trên thế giới. Bộ giải pháp Digital Factory của Siemens bao trùm lên toàn bộ các quá trình sản xuất của doanh nghiệp như: quản lý nguyên liệu đầu vào, sản xuất, lắp ráp, quản lý chất lượng, đóng gói, vận chuyển.

Giải pháp của Siemens ứng dụng công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như IoT, Blockchain, Big Data vào quản lý nhà máy, giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất, tiết kiệm năng lượng, mang lại hiệu quả cao cho quá trình hoạt động của các nhà máy và doanh nghiệp sản xuất. Đặc biệt, giải pháp Digital Factory của Siemens phù hợp với kiến trúc chuyển đối số và số hóa cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo Thư – VNPT Vĩnh Phúc