VNPT ký thỏa thuận hợp tác với Sở Nội vụ Tiền Giang

VNPT ký thỏa thuận hợp tác với Sở Nội vụ Tiền Giang vào tuần vừa qua. Điều này lại một lần nữa mở ra con đường mới cho nền kinh tế của tỉnh.

Thông qua những thỏa thuận này, VNPT mong muốn góp sức cùng ngành Nội vụ nước nhà đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, hỗ trợ công tác điều hành, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công,… tạo điều kiện để ngành Nội vụ triển khai công tác quản lý Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

VNPT ký thỏa thuận hợp tác với Sở Nội vụ Tiền Giang VNPT ký thỏa thuận hợp tác với Sở Nội vụ Tiền Giang

Theo thông báo vào ngày 03/10/2014, VNPT đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020 với Bộ Nội vụ.  Theo đó, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ Bộ Nội vụ  khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong nội bộ cơ quan Bộ Nội vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ và nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT tại Bộ Nội vụ. Ngoài ra, VNPT cũng sẽ tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các chương trình ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Bộ Nội vụ, đến các đơn vị trực thuộc của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo một kiến trúc nền tảng thống nhất để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do Chính phủ triển khai.

Còn tại Tiền Giang, VNPT cũng đã ký được một số thỏa thuận hợp tác với một số đối tác quan trọng khác như Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (triển khai mô hình cụm khởi nghiệp tại Trung tâm Công nghệ thông tin), Sở Giáo dục & Đào tạo (ra mắt Cổng Thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh), UBND tỉnh (triển khai xây dựng Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trở thành Thành phố thông minh)….

Theo VNPT Vĩnh Phúc